Serwis skierowany do osób posiadaj±cych kwalifikacje w zakresie medycyny, farmacji lub żywienia
 
Powrot do strony głównej
 
Wszystko o preparacie
 
Wskazania do stosowania
 
Badania naukowe i publikacje
 
Artykuły i opinie
 
Najczę¶ciej zadawane pytania
 
Kontakt
 
www.ananda.pl
 

BADANIA NAUKOWE I PUBLIKACJE

Znacz±cy krok w dziedzinie immunologii, milowy skok w przypadku pacjentów chorych na raka.
Pomimo sceptycznych pogl±dów na temat walki z rakiem moje spojrzenie na ten problem jest bardzo optymistyczne. Jestem przekonany, że zwyciężymy nad tym (jak dotychczas uważano) niezwyciężonym wrogiem. Bior±c pod uwagę niezbyt optymistyczne wyniki i mnóstwo negatywnych stron terapii cytotoksycznych, wydaje się, że nadziei na zwycięstwo nad rakiem należy szukać w terapiach immunostymuluj±cych, we wzmacnieniu naturalnej odporności organizmu w walce z komórkami rakowymi...
> WIĘCEJ

Naturalne immunostymulatory egzogenne
Naturalne immunostymulatory egzogenne to preparaty pochodzenia bakteryjnego, roślinnego będ± pozyskiwane z grzybów, pobudzaj±ce układ odpornościowy. Obecne badania naukowe ukierunkowane s± na poznanie dokładnych mechanizmów ich działania oraz polepszenie ich efektywności przy jednoczesnej redukcji nielicznych objawów ubocznych. Wydaje się, że efekty terapeutyczne preparat ów bakteryjnych i izolowanych z grzybów wynikaj± w dużej mierze z aktywacji receptorów Tollpodobnych (TLR)...
> WIĘCEJ

Maitake - Grigola Frondoza
Grzyby Maitake były używane w Azji od wieków,aby zachować młodosć i zdrowie, były także cenione jako wykwintne pożywienie i zioło na długowiecznosć. MAITAKE DOSŁOWNIE ZNACZY TAŃCZĄCY GRZYB. Najprawdopodobniej nazwę tę otrzymał w feudalnej Japonii, ponieważ jeśli ktoś napotkał Maitake rosn±cego "na dziko" zaczynał tańczyć z radości, bo był on tak cenny jak srebro. Grzyb ten rośnie w warunkach naturalnych w Północnej Japoni na pniach drzew w kępach i może osi±gn±ć wagę ponad 100 funtów. Jest on ceniony w japońskim ziołolecznictwie jako adaptogen - co oznacza pomoc w równoważeniu zmienionego systemu immunologicznego w kierunku poprawy...
> WIĘCEJ

Ganoderma Lucidum Extract inhibits proliferation of SW 480 human colorectal cancer cells. [EN]
Colorectal cancer is the second leading cause of cancer related death in the United States, and the second most prevalent cancer worldwide [1]. Half of the patients diagnosed with colorectal cancer eventually die from the disease; and only less than ten percent of patients with the metastatic cancer survive more than five years after diagnosis [1]. Although in its early stages the cancer can be cured by surgical resection alone, very often surgery is combined with adjuvant radio- and chemotherapy. Patients treated for advanced stage colorectal cancer with adjuvant chemotherapy show a 40% reduced risk of relapse [2]. Recently, controlled clinical trials support a multimodal, multidisciplinary approach to treating both early stage and advanced colorectal cancers [3, 4]...
> WIĘCEJ

Ganoderma lucidum inhibits proliferation and induces apoptosis in human prostate cancer
cells PC-3
. [EN]
Abstract. Ganoderma lucidum (Reishi), an oriental medical mushroom, has been widely used in Asian countries for centuries to prevent or treat different diseases, including cancer. However, the mechanism(s) responsible for the effects of Ganoderma lucidum on cancer cells remain to be elucidated. We have previously demonstrated that Ganoderma lucidum down-regulated the expression of NF-kB-regulated urokinase plasminogen activator (uPA) and uPA receptor (uPAR), which resulted in suppression of cell migration of highly invasive human breast and prostate cancer cells. In this study, we investigated the effects of Ganoderma lucidum on cell proliferation...
> WIĘCEJ

The effect of purified polysaccharides on immunostimulation and cancer therapy. [EN]
This Report has attempted to appraise, in particular but not exclusively, the therapeutic functions of mushroom polysaccharides and polysaccharide-protein complexes on animal and human systems. Amongst their many biopharmacological activities the most intriguing are those associated with immunomodulatory and anticancer effects. In mushrooms, they occur mostly as glucans with different types of glycosidic linkages...
> WIĘCEJ

> POWRÓT